Βιωσιμότητα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Ευθύνης

Με σεβασμό στο περιβάλλον τόσο ως διοίκηση και ως εργαζόμενο προσωπικό, το Heaven Hotel αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και γι’ αυτό έχει προσαρμόσει ποικίλες πτυχές της λειτουργίας του προκειμένου να συνεισφέρει στον σκοπό αυτό.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική είναι ολιστική και ξεκινά από τις υπηρεσίες διαμονής και εστίασης, για να καταλήξει στη διαχείριση της πισίνας και του περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου του ξενοδοχείου.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 1. Ύπαρξη συστήματος ηλιοθερμίας (αντλίες κενού), το οποίο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει το 100% των αναγκών του κατά τη θερινή περίοδο και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών κατά το χειμώνα.
 2. Αντλίες θερμότητας (νερού/αέρα) τελευταίας τεχνολογίας για τη θέρμανση και την ψύξη του ξενοδοχείου. Οι αντλίες θερμότητας αέρα-νερού χρησιμοποιούν την ενέργεια του αέρα του περιβάλλοντος για την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης.
 3. Χρήση ειδικών μαγνητικών καρτών (key card) στην είσοδο όλων των δωματίων για τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται το δωμάτιο, εκτός του ψυγείου.
 4. Λειτουργία αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης, χρονομετρητών ή φωτοκύτταρων προκειμένου για τη ρύθμιση του χρόνου φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων
 5. Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και εξοικονόμησης ενέργειας για το φωτισμό των εγκαταστάσεων (δωμάτια, εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι, γραφεία, εξωτερικοί χώροι, κλπ).
 6. Χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ενεργειακά αποδοτικών, με πιστοποιημένη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (Ενεργειακή κλάση Α).
 7. Τακτική συντήρηση των κλιματιστικών σε όλα τα δωμάτια καθώς και των καυστήρων - λεβήτων που υπάρχουν στο ξενοδοχείο.
 8. Ύπαρξη θερμοστατών σε κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου για τον έλεγχο και την αυτονομία του συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού.
 9. Επαρκής θερμομόνωση της ξενοδοχειακής μονάδας.
 10. Τήρηση αρχείων συντήρησης των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας.
 11. Συνεχής ενημέρωση και προτροπή του προσωπικού για την εξοικονόμηση ύδατος, ενέργειας.

Εξοικονόμηση Νερού - Διασφάλιση Ποιότητας Νερού

 1. Υδροδότηση της ξενοδοχειακής μονάδας από νόμιμη αδειοδοτημένη πηγή (δημόσιο δίκτυο ύδρευσης).
 2. Παρότρυνση των πελατών για επαναχρησιμοποίηση των πετσετών ή/ και των σεντονιών για διάρκεια διαμονής πέραν της μιας (1) διανυκτέρευσης.
 3. Εγκατάσταση ειδικού συστήματος αποσκλήρυνσης - αφαλάτωσης του νερού, για ποιοτικότερο νερό πόσης και λιγότερη χρησιμοποίηση καθαριστικών μέσων.
 4.  Λειτουργία ενεργού συστήματος μετρητών κατανάλωσης νερού στο κτίριο, έτσι ώστε να ανιχνεύεται και να επισκευάζεται αμέσως ακόμα και η παραμικρή διαρροή.
 5. Ενημέρωση του προσωπικού της ξενοδοχειακής μονάδας και των πελατών αυτής για τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερού που υφίστανται.
 6. Τήρηση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού.
 7. Τακτική επιθεώρηση για συντήρηση και διαρροές.
 8. Συνεχής ενημέρωση και προτροπή του προσωπικού για την εξοικονόμηση ύδατος.
 9. Εκμετάλλευση του βρόχινου νερού για το πότισμα του κήπου.

Διαχείριση Αποβλήτων

 1. Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης:

α) Χαρτιού
β) Πλαστικού
γ) Γυαλιού
δ) Αλουμινίου
ε) Μπαταριών
στ) Μαγειρικών Ελαίων

2. Εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων: υπολείμματα τροφών, κλαδέματος, κλπ.

3. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

 1. Το σύνολο των αδειών λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρόλυσης στο μηχανοστάσιο της πισίνας για την παραγωγή του απαιτούμενου για τους ανθρώπους και το περιβάλλον χημικών. χλωρίου από το ήδη υπάρχον αλμυρό νερό της, με αποτέλεσμα τη μη χρησιμοποίηση πρόσθετων και επιβλαβών.
 3. Χρήση από το τμήμα Housekeeping του ξενοδοχείου, πιστοποιημένων οικολογικών απορρυπαντικών.
 4. Κοινοποίηση στο σύνολο του προσωπικού της πολιτικής λειτουργίας του ξενοδοχείου, την προσανατολισμένη προς την προστασία του περιβάλλοντος, ούτως ώστε όλοι από κοινού να ενεργούν κάτω από έναν κοινό άξονα.
 5. Οργάνωση εκπαιδεύσεων του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 6. Η ανακύκλωση και προτεινόμενη ανακύκλωση προς τους πελάτες του ξενοδοχείου για διάφορα υλικά όπως του ξενοδοχείου) μπαταρίες, μελάνια κ.ο.κ. (Ενημέρωση μέσω του φυλλαδίου που διαβάζετε τώρα – χώρος εναπόθεσης η υποδοχής).
 7. Γνωστοποίηση στους πελάτες των προσπαθειών που γίνονται στα πλαίσια λειτουργίας του ξενοδοχείου για την προστασία του περιβάλλοντος και παρακίνηση αυτών, ούτως ώστε να υιοθετήσουν και αυτοί με τη σειρά τους οικολογικές πρακτικές τόσο κατά τη διαμονή τους, όσο και στην καθημερινή τους ζωή.
 8. Τήρηση συγκεκριμένου προγράμματος προμηθειών (π.χ. τοπικά προϊόντα, πιστοποιημένοι προμηθευτές).
 9. Τήρηση της δέσμευσης περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους κοινόχρηστους χώρους της ξενοδοχειακής μονάδας.

Πισίνα χωρίς χλώριο

Προκειμένου να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα για τους επισκέπτες, έχουμε εγκαταστήσει σύστημα καθαρισμού της πισίνας χωρίς χλώριο, αλλά με αλατόνερο. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό φιλικότητας ως προς τους χρήστες της πισίνας και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα διατηρούνται ακέραια όλα τα απαραίτητα στάνταρ ποιότητας.

Ενίσχυση Τοπικής Οικονομίας

Το Heaven Hotel, αποτελώντας μια επιχείρηση - σήμα κατατεθέν της ευρύτερης περιοχής στα προάστια της Θεσσαλονίκης, με πολυετή παρουσία στον κλάδο της Φιλοξενίας, φροντίζει να διατηρεί μια σταθερή προμηθευτική αλυσίδα από τοπικούς παραγωγούς, εξασφαλίζοντας έναν υψηλό δείκτη ποιότητας στα προϊόντα που προσφέρει στους επισκέπτες του, ενώ συγχρόνως τροφοδοτεί τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την τοπική οικονομία.